Avís legal

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El propietari del present lloc web és l’Ajuntament de Solsona:

Domicili: C/. del Castell, 20 - 25280 - Solsona

Tel. +34 973 48 00 50

E-mail: ajuntament@ajsolsona.cat

Les presents condicions (d'ara endavant denominades "Avís legal") tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que l’Ajuntament de Solsona. 

L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis de la mateixa, li atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació expressa i plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen a aquest Avís legal.

1. Condicions d'Ús de la Web i dels serveis

L'Usuari, reconeix i accepta que l’ús de la web i els serveis serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat. A títol enunciatiu, i en cap cap limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

· Utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se a utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a aquest Avís Legal, les condicions específiques d’ús de MARKETPLACE SOLSONA, la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. En especial, els usuaris i les usuàries han d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

· No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos.

· No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus y software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa d’Internet. 

· No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. Per exemple, no es podrà transmetre, publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”. Tampoc introduir o difondre continguts de propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme o que atemptin contra els drets humans. 

· No difondre, transmetre o posar a disposició de tercer qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals. 

· No introduir o difondre qualsevol informació o continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació. 

· No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre dels diferents serveis (MARKETPLACE SOLSONA). 

· No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de informació element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions, secrets empresarials o dades personals. 

· No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers fotografies ni qualsevol representació o imatges de persones, especialment persones menors d’edat, sense la autorització del titular. 

· No realitzar cap acció que pugui produir en la seva web de MARKETPLACE SOLSONA, qualsevol tipus de dany als sistemes de l’Ajuntament de Solsona o tercers. 

· No transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació publicitària no autoritzada que competeixi directe o indirectament amb el portal web. 

· No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seu ús normal.

· No utilitzar qualsevol dels materials i informacions contingudes en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en el present Avís Legal, i que resultin contraries als drets i interessos de l’Ajuntament, els seus usuaris i / o tercers.

· Es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts del web i serveis de MARKETPLACE SOLSONA i a utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives delites, que atemptin contra els drets de tercers i /o infringeixin les previsions de la normativa e propietat intel·lectual, propietat industrial, competència deslleial, secrets empresarials, protecció de dades personals o qualsevol altra norma del ordenament jurídic aplicable. 

En conseqüència, l'Ajuntament de Solsona  es reserva el dret a excloure les usuàries i els usuaris que incompleixin les condicions d'accés i ús del lloc web i app sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d'evitar les activitats i les conductes descrites.

2. Condicions del servei

Per a l’ús dels serveis de MARKETPLACE SOLSONA serà necessari el Registre del Usuari de cada servei. El registre d’usuari es gratuït, sense que aquest condicioni a cap compra o adquisició de productes o serveis. 

La plataforma de MARKETPLACE SOLSONA permet consultar informació sobre localització de comerços, productes i serveis que ofereixen comerços i establiments del municipi de Solsona, així com la seva compravenda a través de la plataforma MARKETPLACE SOLSONA.

El mode de pagament i cobrament del servei és porta a terme a través d’un tercer que garanteix les mesures de seguretat. 

Els serveis i/o productes ofertats per tercers a través del Portal web podran tenir caràcter gratuït o estar subjectes a pagament segons el servei o producte. 

Per a més detall de les condicions d’ús de cada servei, es poden consultar als següents enllaços:

- Condicions d’ús de MARKETPLACE SOLSONA per a Usuaris

- Condicions d’adhesió i d’ús de MARKETPLACE SOLSONA per a Negocis

En qualsevol moment l’usuari pot donar-se de baixa del servei sense que comporti cap penalització. 

3. Exempció de Responsabilitats

L’Ajuntament de Solsona  podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. Igualment, no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la mateixa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Es recomana a l'usuari o la usuària recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada. L'Ajuntament de Solsona no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a jocompreaoliva.es.

L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web.

L’Ajuntament es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del portal web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’Ajuntament com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

L’Usuari respondrà davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’ús abans indicades, reservant-se l’Ajuntament el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponguin. 

4. Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb el web  no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

Pel que fa als continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, en cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que l'Ajuntament els autoritza, hi intervé, els avala, els promociona, hi participa o els supervisa, ni tan sols que en consent la inclusió, excepte si n'hi ha autorització expressa.

La presència d’aquest lloc web a altres llocs webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, l'Ajuntament de Solsona no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte dels punts següents:

· Les característiques, la procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.

· Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o els serveis oferts a través d'aquests webs o portals externs.

· Les transaccions o les operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris i usuàries.

· Els termes o les condicions d'ús del web extern, la modificació, el compliment, l'execució i la resolució.

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de l’Ajuntament de Solsona i/o negocis adherits, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, com són el disseny gràfic, codi font, logotips, noms comercials, marques, signes distintius, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web.

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, l'Usuari no està autoritzat per procedir a la reproducció, distribució, comunicació pública i / o transformació de la informació continguda considerada com a obres ni a fer ús comercial de les marques, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal. 

L’Ajuntament de Solsona vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu lloc web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.

5. Política de Privacitat

L’Ajuntament de Solsona realitza el tractament de les seves dades únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les seves competències d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.

Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

6. Política de Cookies

Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir un millor servei i més personalitzat mitjançant cookies de sessió i cookies tècniques. 

Les cookies no recullen informació de l’usuari, sent totalment anònim i sense possibilitat de ser associada a un usuari concret ni identificat.

L’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. 

Pot consultar el detall de les cookies que utilitzem en la nostra política de cookies.

7. Legislació Aplicable i Tribunals Competents

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i l’Ajuntament de Solsona es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i l’Ajuntament de Solsona, ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals que siguin competents en cada cas.

Icono hacia arriba